More Website Templates @ TemplateMonster.com. June 11, 2012!

เรือนไม้สน (HISTORY)

เรือนไม้สน

เรือนไม้สน นวด&สปา เป็นสถานประกอบการ
แห่งแรกๆ ที่ได้รับรองมาตรฐานจากกระทรวง
สาธารณสุข เลขที่ 230001650
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ตั้งอยู่หน้าตลาด
กลางการเคหะ เลขที่ 804 ชุมชนเคหะ
ซ.มิตรภาพ 15 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 และได้รับการ
ส่งเสริมสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา
ให้เป็นสถานประกอบการชั้นนำของจังหวัดอีกด้วย
เรียนนวด สอนนวด บริหารงานโดย
อาจารย์การะเกศ สีมันตธรรมกุล ซึ่งได้รับเลือกตั้ง
จากสมาชิกเครือข่ายผู้ประกอบการสปา
ซึ่งได้รับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข
ให้ดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายผู้ประกอบการ
สปาจังหวัดนครราชสีมา ขึ้นตรงต่อ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
มีหน้าที่ให้ความรู้และเป็นพี่เลี้ยงสำหรับ
ผู้ประกอบการรายใหม่ ประสานงานให้สมาชิก
พัฒนาการประกอบการไปในทิศทางเดียวกัน
ซึ่งไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี และส่งเสริมวัฒนธรรม
การนวดไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

โปรแกรมที่จัดไว้ให้บริการมีหลากหลาย
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการหรือ
รสนิยมของลูกค้า ทุกลำดับชั้น
ด้วยราคาที่ย้อมเยาว์ สถานที่ไปมาสะดวก
อยู่ในแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ ตรงข้าม
ตลาดสดเคหะ เสร็จแล้วสามารถแวะ
จ่ายตลาดติดไม้ติดมือกลับบ้านได้อีกด้วย
หรืออยากจะเที่ยวชมตลาดนัดเซฟวัน
ซึ่งเป็นตลาดนัดชั้นนำที่ใหญ่ที่สุด
ในภาคอีสานได้อีกด้วย
เปิดทุกวัน เวลา 09.30 น.
ปิดรับลูกค้า 21.00 น. ปิดวันพุธนอกจากนี้ เรือนไม้สนนวดไทย&สปา
ยังได้ร่วมกับสมาคมแพทย์แผนไทย
ปทุมธานี เปิดศูนย์ฝึกอบรมการนวดไทย
และสปา ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2549
เป็นต้นมา โดยเปิดการเรียนการสอน
ด้านการนวดไทยและนวดสปาครบวงจร
ที่ผ่านมาได้ผลิตบุคคลากรด้านสุขภาพ
มาแล้วมากมายเพื่อป้อนให้กับสถาน
ประกอบการนวดและสปา
ทั้งในจังหวัดนครราชสีมา กรุงเทพฯ
เมืองพัทยา ภูเก็ต และโรงแรมหรือ
สปาตามแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำมากมาย
เช่น โรงแรงฮาดร็อคพัทยา
โรงแรมเชอราตันพัทยา
โรงแรมอมารีเกาะสมุย-เกาะช้าง
โรงแรมแซนทาร่าพัทยา
โรงแรมลองบีสพัทยา
โรงแรมเดอะซายพัทยา
โรงแรมรอยัลคลิฟพัทยา
โซมาสปากรุงเทพ
บลูวอเทอร์กรุงเทพ
บ้านเกื้อโคราช
โฮมสปาต่างๆ และอีกมากมายที่ขึ้นทะเบียน
ขอรับการสนับสนุนบุคคลากรด้านสุขภาพ
จากเราเพื่อให้ทันต่อความต้องการของตลาด
แรงงานที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องศูนย์ฝึกของเรา
ยังคงพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้บุคคลากรทุกคน
มีคุณภาพแม้เรียนจบไปแล้วยังสามารถกลับมา
ทบทวนความรู้หรือเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม
เพิ่มขึ้นได้เสมอหรืออยากจะเรียนนวดเพิ่มเติม
เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
เรามีวิทยากร ครูนวดไทยที่สามารถให้ความรู้
และรับมอบตัวศิษย์แก่ท่านได้ครบถ้วนทุกสาขา


ในฐานะที่เป็นผู้นำในธุรกิจด้านนี้ อยากขอบคุณและเชิญชวนทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซร์ของเราได้เข้ามาสัมผัสกับ
บรรยากาศและมารยาทการให้บริการของเทอราพี่ที่นี่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมมาอย่างมืออาชีพและ
เข้าใจลูกค้าทุกท่าน และหากท่านกำลังมองธุรกิจเพื่อสุขภาพ เรายินดีเป็นพี่เลี้ยงให้ท่านก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจนวด&สปา อย่างมืออาชีพและมั่นคง ตามพัฒธกิจที่มีต่อสังคมต่อไป

ด้วยความปรารถนาดีจาก

อาจารย์แขก

อาจารย์การะเกศ สีมันตธรรมกุล ( อ.แขก )
เจ้าของเรือนไม้สนนวดไทย & สปา สาขาเคหะ
ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสปา จ.นครราชสีมา
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพ นวดไทย & สปา
เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.30 น. ปิดรับลูกค้าเวลา 21.00 น. หยุดทุกวันพุธเมนูนวด | Massage


โปรแกรมนวด & สปา

นวดและสปา

แผนที่เรือนไม้สน

แผนที่


CONTACT TEL : 089-580-6960