More Website Templates @ TemplateMonster.com. June 11, 2012!
คณะผู้บริหารสมาคมแพทย์แผนไทย นครราชสีมา

น.ต.เฉลิม วงษ์ศิรินายกสมาคมแพทย์แผนไทยนายกสมาคมแพทย์แผนไทย
และผู้จัดการโรงเรียนเพ็ญแข
แพทย์แผนไทย อุปนายกสมาคม
วิชาชีพการนวดไทย
แห่งประเทศไทย
รองประธานสมาพันธ์
แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย


นายกรณพัทธ์ สีมันตธรรมกุลหัวหน้าวิทยากร
ผู้ประกอบโรคศิลปะ
รับอนุญาตเลขที่ พท.น.2441

ดร.เพ็ญแข วงษ์ศิริผู้อำนวยการผู้อำนวยการโรงเรียนเพ็ญแข
แพทย์แผนไทย และอุปนายก
สมาคมแพทย์แผนไทย
ศูนย์ฝึกอาชีพจังหวัดปทุมธานี
ผู้ทรงคุณวุฒิแพทย์แผนไทย
จังหวัดปทุมธานีนางสุนีย์ ลินดาโฮเฟนวิทยากร
เมืองคัมลินฟอร์ด เยอรมัน


แพทย์หญิง จันทนา วงษ์ศิริครูใหญ่ครูใหญ่โรงเรียนเพ็ญแข
แพทย์แผนไทย และอุปนายก
สมาคมแพทย์แผนไทย
ศูนย์ฝึกอาชีพจังหวัดปทุมธานี

นางสมลักษณ์ เดิมเพิรซ์วิทยากร
เมืองไลท์แบ็ก เยอรมัน


อ.การะเกศ สีมันตธรรมกุลผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมประธานเครือข่าย
ผู้ประกอบการสปา จ.นครราชสีมา
สังกัด สำนักงานสาธารณสุข
จ.นครราชสีมา
นางนิ่มนวล สีดาวิทยากร
เมืองเบอริน เยอรมัน


นางจุติมา บอมบัค
วิทยากร เมืองฮูสูม เยอรมัน
วิทยากร เมืองฮูสูม เยอรมันนางสาวบุษกร กงทอง
วิทยากร

วิทยากร อ.เมือง จ.อุดรธานี
โทร.089-0675327


CONTACT TEL : 089-580-6960